Další digitální pastorační aktivity můžete finančně kdykoli podpořit darem na bankovní účet farnosti Dolní Němčí.
Upřímné Pán Bůh zaplať.

Platební údaje

Číslo účtu: 2401785098/2010
Variabilní symbol: 42022
Konstantní symbol: 4818
Zpráva pro příjemce: Dar farnosti

Můžete využít tento QR kód příkazu k úhradě ve své bankovní aplikaci.

Pro vystavení potvrzení o daru, se prosím ozvěte na e-mail: fadolninemci@ado.cz

DEO GRATIAS ZA DÍLO POSTNÍCH KAPEK