Dnes je

Čtvrtek po 4. neděli postní 23. března 2023  
   
POSTNÍ

KAPKY

Dnešní pobožnost

Bože, obracíme se k tobě s pokornou prosbou:
pomáhej nám,
ať usilujeme o vnitřní obnovu
a horlivě konáme, co je dobré,
a dej nám sílu,
abychom jednali vždycky podle tvé vůle
a dobře se připravili na slavení velikonočních svátků. Amen
Dnešní biblická čtení LP

2023

 

 

 

PAPEŽ FRANTIŠEK O MODLITBĚ

papež František

 

E-MAIL

Otčenáš je modlitba, která v nás zapaluje Ježíšovu lásku k Otcově vůli, plamen ženoucí láskou svět k přeměně. Křesťan nevěří v nějaký neúprosný osud. Na víře křesťanů není nic hazardního. Je to naopak spása, která čeká, aby se projevila v životě každého muže a ženy a uskutečnila se na věčnosti. … Takový je Pán, takto nás miluje, takto nás má rád.

SMS

 
 


Modlitba křížové cesty

biskup Antonín Basler

iOS

Teprve v kněžském semináři, tedy před čtyřiceti lety, jsem objevil pro sebe modlitbu křížové cesty. Od té doby se ji častěji modlím, v posledních letech se snažím každý pátek. Nejdříve jsem používal texty, které napsali jiní, postupně jednotlivá zastavení vykrystalizovala v určité životní postoje. Pochopil jsem, že na křížové cestě náš Pán uskutečňoval to, co před tím učil. A my, učedníci, se máme učit od něho. Rozpoznat, že mnohé situace, které jsou obsahem jednotlivých zastavení, se nejednou objevují v našem životě. Těch minulých, nejednou promarněných, můžeme litovat, na ty budoucí se můžeme připravit.

ANDROID


O modlitbě s Davidem Torkingtonem
další nabídka webu

Nemožné učiněno možným

další Postní kapky