Dnes je

Čtvrtek po 5. neděli postní 30. března 2023  
   
POSTNÍ

KAPKY

Dnešní pobožnost

Milosrdný Bože, v tebe skládáme všechnu svou naději,
vyslyš naše prosby a chraň nás,
odpusť nám všechny hříchy,
pomáhej nám, abychom žili v tvé milosti,
a dej nám dosáhnout zaslíbeného dědictví. Amen
Dnešní biblická čtení LP

2023

 

 

 

PAPEŽ FRANTIŠEK O MODLITBĚ

papež František

 

E-MAIL

Každý křesťan ví, že pro něho existuje odpuštění hříchů. Tato překypující Boží milost je však vždycky závazná. Kdo mnoho přijal, musí se naučit mnoho dávat a neponechávat si to, co obdržel jenom pro sebe. … Nejednou jsem slyšel někoho říkat: „Tomu člověku nikdy neodpustím! To co mi udělal, nikdy neodpustím.“ Pokud však neodpustíš, neodpustí ti Bůh. Ty zavíráš dveře. Přemýšlejme o sobě, zda jsme s to odpouštět nebo nikoli. Někdo může zjistit, že odpustit nemůže. Pokud to tedy nedokážeš, pros Pána, aby ti k tomu dal sílu: Pane, pomoz mi odpustit!

SMS

 
 


Otčenáš – souhrn veškeré dokonalosti

biskup Antonín Basler

iOS

Tuto modlitbu se mají modlit všichni, kdo jsou pokřtěni. V jejím textu je v krátkosti obsažena celá křesťanská dokonalost, od odpuštění hříchů až k důvěrnému vztahu s Otcem. Je to tedy škola veškeré dokonalosti. …Církev vždy vyznávala, že ke slovům modlitby Otčenáš se nedá nic přidat. Tu myšlenku vyjadřuje pěkně sv. Cyprián: „Jaká jiná modlitba k Otci by mohla být opravdovější než ta, kterou pronesl Syn, jenž je pravda? Když se ji modlíme my, Otec pozná slova svého Syna, jenž bydlí v srdci, a proto je také v hlase. On je přímluvce u Otce za naše hříchy. Když my hříšníci prosíme za prominutí svých provinění, pronášíme slova svého přímluvce. On nám řekl, že dostaneme všechno, budeme-li prosit Otce jeho jménem. Tím spíše to dostaneme, když budeme prosit Kristovým jménem a jeho slovy.“ (Tomáš kardinál Špidlík)

ANDROID


O modlitbě s Davidem Torkingtonem
další nabídka webu

Očišťující láska

další Postní kapky