Dnes je

Pátek po 5. neděli postní 31. března 2023  
   
POSTNÍ

KAPKY

Dnešní pobožnost

Bože, ty znáš naši křehkost
a víš, jak jsme se dostali do područí hříchů;
smiluj se nad námi a odpusť nám naše provinění,
abychom byli zbaveni pout, která nás tíží. Amen
Dnešní biblická čtení LP

2023

 

 

 

PAPEŽ FRANTIŠEK O MODLITBĚ

papež František

 

E-MAIL

Ježíš zasévá do mezilidských vztahů sílu odpuštění. Ne všechno se v životě vyřeší spravedlností. Zejména tam, kde se má učinit přítrž zlu, musí někdo milovat víc než je povinen, aby se opět dostalo milosti. Zlo se umí mstít, a pokud mu není učiněna přítrž, hrozí, že přeteče a udusí celý svět. Zákon odvety, podle něhož to, cos ty udělal mně, udělám já tobě, nahrazuje Ježíš zákonem lásky: co Bůh učinil mně, vrátím tobě!

SMS

 
 


Otčenáš – struktura

biskup Antonín Basler

iOS

Svatý Augustin rozdělil obsah Otčenáše na sedm proseb. První tři se vztahují k Boží cti a chvále – je zdůrazněno Boží „Ty“: Posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá! Ostatní čtyři jsou k našemu užitku – přichází ke slovu naše „my“: Chléb náš vezdejší dej nám dnes, odpusť nám naše viny, neuveď nás v pokušení, zbav nás od zlého. Nepochybujeme ovšem o tom, že Boží chvála je i naše vlastní dobro a naopak…. Dnes se hroutí mnohé struktury, systémy, nevěří se v účinnost zásad, které se donedávna považovaly za nezměnitelné. Je pochopitelné, že tento prudký proud myšlenek a směrů odplavuje všechno, co nestojí na skále. Promýšlíme-li Otčenáš, najdeme to pevné, oč se církev už dva tisíce let opírá: zákon modlitby a zákon víry. (Tomáš kardinál Špidlík)

ANDROID


O modlitbě s Davidem Torkingtonem
další nabídka webu

Čekání na Boha

další Postní kapky