Dnes je 04. prosince 2022  

   
POSTNÍ

KAPKY

Bože, tvůj Syn, náš Pán Ježíš Kristus nás s tebou smířil
a smlouvu mezi tebou a námi potvrdil svou krví;
dej, ať toto tajemství vyznáváme nejen slavením Velikonoc,
ale celým svým životem po celý rok. Amen
LP

2022

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ

 

Děkuji Bohu za milost a sílu,
že jsem mohl připravit letošní Postní kapky.

Děkuji všem spolupracovníkům za jejich velkou pomoc.

Děkuji vám za dary, kterými jste podpořili pastorační aktivity. 

P. Petr Hofírek

 
 
   


POSTNÍ KAPKY 2023

Dá-li Bůh, rád připravím Postní kapky i na příští rok.

Téma – MODLITBA


DIGITÁLNÍ PASTORAČNÍ AKTIVITY Google Play Logo, history, meaning, symbol, PNG

Během roku vás mohou provázet
další mobilní aplikace s duchovní tématikou.

V současné době spolupracuji s olomouckým
Arcidiecézním centrem pro rodinný život
na prázdninové aplikaci
RODINA NA CESTĚ

prosba o dar