Slavení svátosti smíření obsahuje tyto části: 5. Pokání - Kajícník poctivě splní uložené pokání a případně přidá i ještě něco navíc. Je též vhodné vlastním způsobem vzdát Bohu díky za přijatou milost, poprosit o pomoc při plnění opravdového předsevzetí.